Gurudas Shenoy

GSY0002

Urbanscape (2014)

Gurudas Shenoy

GSY0002

Oil on canvas, 30" X 10"

Rs. 50,000

  • Reserve

See it framed

Mount

S M L XL

Colour

Frame

S M L XL

Colour

GSY0003

Urbanscape (2015)

Gurudas Shenoy

GSY0003

Oil on canvas, 24" X 24"

Rs. 60,000

  • Reserve

See it framed

Mount

S M L XL

Colour

Frame

S M L XL

Colour

GSY0004

Europe Studio (2015)

Gurudas Shenoy

GSY0004

Oil on canvas, 36" X 36"

Rs. 1,45,000

  • Reserve

See it framed

Mount

S M L XL

Colour

Frame

S M L XL

Colour